Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64
  何俊霆 HO CHUN TING
張致謙 CHEUNG CHI HIM
何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   4 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 142
  何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 27
  朱柏濠 CHU PAK HO
李洛鋒 LEE LOK FUNG
何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   11 8
2   18 16
3   6 11
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 120
  何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
黃啟僖 WONG KAI HEI
簡偉謙 KAN WAI HIM
1   11 7
2   14 12
3   12 14
4   11 8
結果 3 1
System Record 175 Round of 64
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   11 9
2   11 7
3   11 5
結果 3 0