Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60 -3
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
黎子恒 LAI TSZ HANG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 7
2   15 17
3   11 6
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 35
  黎子恒 LAI TSZ HANG
何家俊 HO KA CHUN
張文豪 CHEUNG MAN HO
吳貴華 NG KWAI WAH
1   11 3
2   11 6
3   15 13
結果 3 0
System Record 113
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
黎子恒 LAI TSZ HANG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 6
2   11 5
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 27 Round of 64
  黎子恒 LAI TSZ HANG
何家俊 HO KA CHUN
岑子顥 SHAM TSZ HO
廖昊朗 LIU HO LONG
1   12 10
2   9 11
3   9 11
4   12 10
5   11 9
結果 3 2
System Record 46 Round of 32
  游昇浩 YAU SING HO
巫兆聰 MO SIU CHUNG
黎子恒 LAI TSZ HANG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 8
2   11 13
3   11 6
4   14 12
結果 3 1