Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2024
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 1
  周樂軒 CHAN LOK HIN ISSAC
李家裕 LI KA YU
黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
  棄權  
System Record 54 Round of 64
  楊戈 YANG GE
姚日謙 YIU YAT HIM
黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
1   11 2
2   11 9
3   11 8
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 4
  黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
郭俊言 KWOK CHUN YIN
顏大一 NGAN LUCAS
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 50 Round of 64
  陳俊宇 CHAN CHUN YU
黎明燊 LAI MING SAN
黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
1   9 11
2   11 9
3   5 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 81 Round of 32
  黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
何文灝 HO WEN HAO
何浩然 HO HO YIN
1   8 11
2   11 5
3   11 5
4   12 10
結果 3 1
System Record 96 Round of 16
  楊戈 YANG GE
姚日謙 YIU YAT HIM
黎一滿 LAI YAT MUN
鄭智鏗 CHENG CHI HANG
1   11 2
2   11 6
3   11 7
結果 3 0