Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 38
  鍾㚸圻 CHUNG SZE KEI
黃皓翎 WONG HO NING
王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 9
2   3 11
3   5 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 83 Round of 64
  王爾菱 WONG YI LING
何思霖 HO CAITLIN SI-LAM
王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   9 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 106 Round of 32
  王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
陳美淇 CHAN MAY KAI
陳韻彤 CHAN WAN TUNG WHARTON
1   5 11
2   11 9
3   2 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 6
  王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
麥家敏 MAK KA MAN
李齸葑 LEE YAT FUNG
    棄權
System Record 45 Round of 64
  陸思妤 LUK SZE YU
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 3
  王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
張映晴 CHEUNG YING CHING
尹嘉敏 YIN CHIA MIN
1   5 11
2   11 1
3   11 1
4   11 4
結果 3 1
System Record 35 Round of 64
  王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
范詠詩 FAN WING SZE
張曼莉 CHEUNG MAN LEE
1   8 11
2   8 11
3   12 10
4   12 10
5   11 8
結果 3 2
System Record 65 Round of 32
  方焯琪 FONG CHEUK KI
黎芷琦 LAI TSZ KEI
王婷莛 WONG TING TING
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 8
2   12 10
3   9 11
4   11 8
結果 3 1