Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 75
  劉子龍 LAU TSZ LONG
何博曦 HE BOXI
曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 79
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
王昀希 WONG WAN HEI
1   3 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 42
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
鄧嘉明 TANG KA MING
陳煥章 CHAN WUN CHEUNG
    棄權
System Record 110
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 5
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 155 Round of 64
  卓建南 TOH KIAN LAM
余志江 YU CHI KONG
曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   11 5
2   9 11
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 178 Round of 32
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
1   2 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3