Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 129
  張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
陳煜杭 CHEN YUHANG
李昊爖 LI HO LUNG
1   11 7
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 165 Round of 64
  張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
陳沛聰 CHAN PUI CHUNG
楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR
1   8 11
2   11 6
3   11 5
4   11 5
結果 3 1
System Record 183 Round of 32
  張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
劉漢琛 LAU HON SUM
梁碩熙 LEUNG SHEK HEI
1   11 9
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 192 Round of 16
  張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
楊戈 YANG GE
蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   11 9
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 196 Quarter Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
1   11 7
2   3 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1