Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 1
  李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
關洛琳 KWAN LOK LAM
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
1   7 11
2   11 7
3   4 11
4   11 8
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 30
  周翠珊 CHAU TSUI SHAN, IVY
林穎汶 LAM WING MAN
李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
關洛琳 KWAN LOK LAM
1   8 11
2   3 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 62 Round of 64
  葉紫悠 YIP TSZ YAU
陳以珈 CHAN YI KA
李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
關洛琳 KWAN LOK LAM
1   9 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 79 Round of 32
  李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
關洛琳 KWAN LOK LAM
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
周穎詩 CHAU WING SZE
1   6 11
2   12 10
3   1 11
4   4 11
結果 1 3