Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 53
  丁仁生 TING YUN SANG
梁裕根 LEUNG YUE KUN
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 8
2   6 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 119
  楊志強 YEUNG CHI KEUNG
潘文超 POON MAN CHIU
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 161 Round of 64
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
陳世傑 CHAN SAI KIT
郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
1   11 6
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 182 Round of 32
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
司徒敬倫 SZETO KING LUN
朱曉宇 CHU HIU YU
1   6 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 102
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
1   11 9
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 141 Round of 64
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
江耀祖 KONG YIU CHO
陸盟鏘 LUK KENNETH
1   11 7
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 160 Round of 32
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
葉泳樞 YIP WING SHU
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 6
2   11 4
3   11 8
結果 3 0