Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 17
  陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
譚舜宇 TAM SHUN YU ISAAC
譚舜行 TAM SHUN HANG LINCOLN
    棄權
System Record 113
  姚昊志 YIU HO CHI
林梓羲 LIM TSZ HEI
陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 172 Round of 64
  陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
1   6 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 2 Round of 64
  黃智威 WONG CHI WAI
李宛駿 LEE UEN CHUN
陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   5 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 15 Round of 32
  葉劻霖 YIP HONG LAM
林曉陽 LAM HIU YEUNG
陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
  棄權  
System Record 30 Round of 16
  陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
1   7 11
2   11 8
3   6 11
4   11 6
5   11 6
結果 3 2
System Record 37 Quarter Final
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   11 4
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 10
  陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
張膺棋 CHEUNG YING KI
張膺辰 CHEUNG YING SEN
    棄權
System Record 81
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   11 8
2   11 9
3   10 12
4   11 5
結果 3 1