Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 94 -3
  黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
黎子健 LAI CHI KIN
1   11 9
2   8 11
3   7 11
4   11 9
5   11 2
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64
  黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
任健齡 YAM KIN LING
伍子軒 NG TSZ HIN
    棄權
System Record 134
  姜家奇 KEUNG KA KI
郭敬文 KWOK KING MAN ANDY
黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
  棄權  
System Record 175 Round of 64
  黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   8 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 37
  吳棓渝 NG PUI YU
吳棓傑 NG PUI KIT
黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
1   7 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 97
  張肇亨 CHEUNG SIU HUN, LEVON
鄭鈞蔚 TE KWAN WAI
黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
1   3 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 139 Round of 64
  黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
呂誌桓 LUI CHI WUN
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
1   10 12
2   11 8
3   11 6
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 160 Round of 32
  黃雲志 WONG WAN CHI
高永洋 KO WING YEUNG
陳健榮 CHAN KIN WING
馬基舜 MA KEI SHUN
1   8 11
2   11 6
3   10 12
4   5 11
結果 1 3