Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 118
  陳君濠 CHAN KWAN HO
林如瀚 LAM YU HON
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   8 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 174 Round of 64
  方漢平 FONG HON PING
陳星羽 CHAN SING YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   5 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 202 Round of 32
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   11 6
2   11 2
3   9 11
4   8 11
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 128
  潘卓朗 POON CHEUK LONG
鄭立橋 CHENG LAP KIU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   4 11
2   11 9
3   1 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 164 Round of 64
  梁志龍 LEUNG CHI LUNG
陳衍龍 CHAN HIN LUNG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   3 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 182 Round of 32
  游華添 YAU WAH TIM
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
  棄權  
System Record 191 Round of 16
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   11 8
2   10 12
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 196 Quarter Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
張鈺 CHEUNG YUK
袁俊華 YUEN CHUN WA
1   11 7
2   3 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 198 Semi Final
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   11 4
2   4 11
3   11 8
4   7 11
5   11 6
結果 3 2