Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 94
  黃焯珩 WONG CHEUK HANG
陳顥元 CHAN HO YUEN
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   3 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 161
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
黃卓翹 WONG CHEUK KIU JAYDEN
沈翹 SHUM KIU
1   11 4
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 196 Round of 64
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
呂承亨 LUI SHING HANG
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   6 11
2   11 6
3   4 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
鄺子鈞 KWONG TSZ KWAN
勞梓聰 LO TSZ CHUNG
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 148
  黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   4 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 189 Round of 64
  黎巧龍 LAI HAU LUNG ROCKY
鍾嘉謙 CHUNG KA HIM
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   8 11
2   11 9
3   6 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 210 Round of 32
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 57
  陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
  棄權  
System Record 123
  伍鎧泓 NG HOI WANG
黎明朗 LAI MING LONG
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
  棄權  
System Record 162 Round of 64
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
何嘉盛 HO KA SING
王志賢 WONG CHI YIN
  棄權