Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 69
  鄧柏朗 TANG PAK LONG
方釋銳 FONG SIK YUI
李熊煒 LEE HUNG WAI
施灝軒 SZE HO HIN
  棄權  
System Record 133
  楊戈 YANG GE
蔡楠 TSOI DIJON JACK
李熊煒 LEE HUNG WAI
施灝軒 SZE HO HIN
1   10 12
2   11 6
3   11 7
4   13 15
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 151
  范嘉豪 FAN KA HO
溫偉樂 WAN WAI LOK
李熊煒 LEE HUNG WAI
施灝軒 SZE HO HIN
1   7 11
2   11 9
3   14 12
4   2 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 226
  林賢樺 LAM YIN WA
冼冠廷 SIN KWUN TING
李熊煒 LEE HUNG WAI
施灝軒 SZE HO HIN
1   11 9
2   4 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 264 Round of 64
  李熊煒 LEE HUNG WAI
施灝軒 SZE HO HIN
李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
1   6 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3