Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 70
  胡家誠 WU KA SHING
李志成 LEE CHI SHING
蘇文毅 SO MAN NGAI
陳振輝 CHAN CHUN FAI
  棄權 棄權
System Record 186
  蘇文毅 SO MAN NGAI
陳振輝 CHAN CHUN FAI
朱柏濠 CHU PAK HO
吳卓彥 NG CHEUK YIN
  棄權