Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 3
  蔡明輝 TSOI MING FAI
袁景誠 YUEN KING SHING
歐俊良 AU CHUN LEUNG
謝宗泰 TSE CHUNG TAI
1   9 11
2   7 11
3   11 6
4   12 10
5   11 9
結果 3 2
System Record 104
  方啓光 FONG LUCCAS
范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN
蔡明輝 TSOI MING FAI
袁景誠 YUEN KING SHING
1   11 6
2   8 11
3   11 6
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 10
  姜家奇 KEUNG KA KI
杜偉雄 TO WAI HUNG
蔡明輝 TSOI MING FAI
袁景誠 YUEN KING SHING
1   11 8
2   11 7
3   11 13
4   11 9
結果 3 1