Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 61 -3
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
黎冠璋 LAI KWUN CHEUNG, PETER
沈志彪 SHUM CHE PIL
1   11 4
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 63 -3
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
鄔偉光 WU WAI KWONG
馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY
1   11 5
2   15 13
3   13 11
結果 3 0
System Record 66 -3
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
溫保庭 WAN PO TING
1   8 11
2   9 11
3   11 4
4   8 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:   University Boys Double's 男子大專組雙打
System Record 5 Quarter Final
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
伍鎧泓 NG HOI WANG
周厚奎 CHOW HAU FUI
1   13 11
2   11 5
3   13 11
結果 3 0
System Record 9 Semi Final
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
郭思哲 KWOK SZE CHIT
姚昊志 YIU HO CHI
1   11 7
2   11 8
3   13 11
結果 3 0
System Record 12 Final
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
李明澔 LEE MING HO
施穎亨 SHIH WING HANG
1   3 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 2
  黃昭恒 WONG CHIU HANG
黃家樑 WONG KA LEUNG
李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
  棄權 棄權
System Record 51
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
  棄權