Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 118
  陳偉傑 CHAN WAI KIT
布銘亮 PO MING LEONG
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 134
  雲同臻 WAN TUNG CHUN
黄栢恒 WONG PAK HANG
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   3 11
2   11 8
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 182 Round of 64
  周厚奎 CHOW HAU FUI
庾丞希 YUE SHING HEI
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   6 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 206 Round of 32
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   8 11
2   11 8
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 218 Round of 16
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   5 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 224 Quarter Final
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 94
  鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
曾慶祥 TSANG HING CHEUNG
羅曉牧 LO HIU MUK
1   11 7
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 198
  鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
陳璿懃 CHAN YUI KAN
馮諾禮 FUNG ELKAN LORIN
1   12 10
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 250 Round of 64
  鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
呂承亨 LUI SHING HANG
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   11 4
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 276 Round of 32
  鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
葉劻霖 YIP HONG LAM
呂鍵灝 LUI KIN HO
1   11 5
2   10 12
3   6 11
4   11 7
5   11 5
結果 3 2
System Record 289 Round of 16
  鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
黃健惺 WONG KIN SING
鄧凱仁 TANG HOI YEN
1   9 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3