Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  李天朗 LEE TIN LONG
任奕溍 YAM YIK CHUN
鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
    棄權
System Record 131
  李天朗 LEE TIN LONG
任奕溍 YAM YIK CHUN
黃智勛 HUANG CHI FAN
黃智謙 HUANG CHI HIM
    棄權
System Record 216
  洪耀勤 HUNG YIU KAN
黃朗日 WONG LONG YAT
李天朗 LEE TIN LONG
任奕溍 YAM YIK CHUN
1   7 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 259 Round of 64
  李天朗 LEE TIN LONG
任奕溍 YAM YIK CHUN
林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
1   11 9
2   4 11
3   11 9
4   4 11
5   6 11
結果 2 3