Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 126
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
1   11 2
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 214
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
張軒爾 CHANG HIN YI
王卓言 WONG CHEUK YIN
1   11 4
2   8 11
3   11 5
4   11 3
結果 3 1
System Record 258 Round of 64
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 9
2   10 12
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 280 Round of 32
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
1   11 9
2   12 10
3   4 11
4   6 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 291 Round of 16
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
鄭鈞蔚 TE KWAN WAI
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
1   11 6
2   12 10
3   7 11
4   9 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 296 Quarter Final
  于諾 YU NOK
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
1   9 11
2   9 11
3   11 4
4   12 10
5   11 8
結果 3 2