Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60 -3
  李浩賢 LEE HO YIN
黃力融 WONG LIK YUNG
胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   1 11
2   11 8
3   11 5
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 33
  司徒敬倫 SZETO KING LUN
張志豪 CHEUNG CHI HO
胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
  棄權  
System Record 123
  楊世豪 YEUNG SAI HO CLEMENT
彭俊賢 PANG CHUN YIN
胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   7 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 177 Round of 64
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
李嘉謙 LEE KA HIM
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 13
2   12 10
3   17 15
4   11 6
結果 3 1
System Record 204 Round of 32
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
黃健惺 WONG KIN SING
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   4 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 130
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
洪耀勤 HUNG YIU KAN
黃朗日 WONG LONG YAT
  棄權