Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 48
  馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
陳晉生 CHAN CHUN SANG
蔡杏怡 CHOI HANG YI
1   10 12
2   8 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 26
  馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
余俊賢 YU CHUN YIN
林煒詩 LAM WAI SZE
1   8 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 68
  阮柏諾 YUEN PAK LOK
阮芯諾 YUEN SUM LOK
馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
1   11 7
2   8 11
3   3 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 114 Round of 64
  陳智源 CHAN CHI YUEN
屈睿蕎 WAT YUI KIU
馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
1   11 9
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 79 -4
  梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
方希嵐 FONG HEI LAAM, HELEN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
1   11 7
2   11 9
3   8 11
4   11 9
結果 3 1