Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 12 -3
  蔡俊 CHOI CHUN
任奕溍 YAM YIK CHUN
張宇 CHEUNG YU
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 9
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 14 -3
  蔡俊 CHOI CHUN
任奕溍 YAM YIK CHUN
葉錫鴻 YIP SIK HUNG
陳子軒 CHAN TSZ HIN
1   15 13
2   8 11
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 37 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
蔡俊 CHOI CHUN
任奕溍 YAM YIK CHUN
1   11 7
2   7 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 39 -3
  翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
蔡俊 CHOI CHUN
任奕溍 YAM YIK CHUN
1   11 5
2   11 6
3   11 9
結果 3 0