Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 67 Round of 64
  吳宏亮 NG WANG LEONG
林澤誠 LAM CHAK SHING
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 8
2   2 11
3   10 12
4   12 10
5   8 11
結果 2 3
System Record 83 Round of 32
  賴天榮 LAI TIN WING
周駿謙 CHOW CHUN HIM
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   5 11
2   11 8
3   5 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 91 Round of 16
  張旨臻 CHEUNG TSZ TSUN
區政 AU SEAN
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   7 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 95 Quarter Final
  吳爾謙 NG YI HIM
陳英龍 CHAN YING LUNG
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
  棄權  
System Record 97 Semi Final
  凌子悅 LING TSZ YUET
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   17 15
2   11 8
3   9 11
4   5 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 99 Final
  陳莃舜 CHAN HEI SHUN
林曉陽 LAM HIU YEUNG
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   8 11
2   11 4
3   11 7
4   11 6
結果 3 1