Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64 -3
  張鈺 CHEUNG YUK
何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
1   11 6
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 67 -3
  游華添 YAU WAH TIM
陳智源 CHAN CHI YUEN
李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
1   11 9
2   7 11
3   11 2
4   11 3
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   University Boys Double's 男子大專組雙打
System Record 1 Round of 16
  鄧智浩 TANG CHIHO
羅康彥 LAW HONG YIN
李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
1   12 10
2   12 14
3   5 11
4   11 2
5   8 11
結果 2 3
System Record 5 Quarter Final
  李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
李朗皓 LEE LONG HO
劉恩皿 LAU YAN MING JONATHAN
1   11 4
2   11 8
3   8 11
4   11 2
結果 3 1
System Record 8 Semi Final
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
1   10 12
2   12 10
3   11 6
4   9 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 10 Third Place
  李嘉恒 LEE KA HANG
何永康 HO WING HONG
游華添 YAU WAH TIM
朱浩弘 CHU HO WANG
1   11 9
2   10 12
3   9 11
4   5 11
結果 1 3