Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 56 Round of 64
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
李宛駿 LEE UEN CHUN
鄧智文 TANG CHI MAN ANSON
1   11 3
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 84 Round of 32
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   11 5
2   8 11
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 98 Round of 16
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
黃思源 WONG SZE YUEN TASON
馮天佑 FUNG TIN YAU MICHAEL
1   12 10
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 105 Quarter Final
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   11 7
2   11 7
3   10 12
4   13 15
5   11 8
結果 3 2
System Record 108 Semi Final
  黃樂軒 WONG LOK HIN
黃鎧廸 WONG HOI TIK
楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
1   9 11
2   8 11
3   11 7
4   11 5
5   4 11
結果 2 3
System Record 111 Final
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
梁兼維 LEUNG KIM WAI ISAAC
陳栩揚 CHAN HUI YEUNG
1   6 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3