Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 167
  陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
任健齡 YAM KIN LING
蘇卓夫 SO CHEUK FU
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 73
  鄭皓文 CHENG HO MAN
羅惠寧 LUO NATHAN
陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
1   3 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 179
  鄧朗翹 TANG LONG KIU
鄧啟滔 TANG KAI TO
陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
1   11 13
2   11 9
3   13 15
4   8 11
結果 1 3
System Record 232 Round of 64
  劉堅榮 LAU KIN WING
陳君諾 CHAN KWAN LOK
陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
1   9 11
2   11 4
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 259 Round of 32
  陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   12 14
2   2 11
3   7 11
結果 0 3