Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 49
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
鄧啟滔 TANG KAI TO
梁瑋莉 LEUNG WAI LEE
1   11 7
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 105 Round of 64
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
黎芷琦 LAI TSZ KEI
1   11 6
2   8 11
3   10 12
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 66
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
曾俊海 TSANG CHUN HOI
祝珺瑋 ZHU JUNWEI
1   11 4
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 114 Round of 64
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
黃芷翎 WONG ZHI LING JADE
1   11 6
2   11 9
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 138 Round of 32
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
符有志 FU YAU CHI
譚可兒 TAM HO YI
1   11 7
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 150 Round of 16
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
梁二仁 LEUNG YEE YAN
吳穎祺 NG WING KEI
1   6 11
2   11 8
3   11 7
4   9 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 156 Quarter Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
1   10 12
2   8 11
3   6 11
結果 0 3