Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 40
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
    棄權
System Record 100 Round of 64
  葉定璋 IP TING CHEUNG
李瑩影 LEE YING YING
方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
1   8 11
2   11 13
3   11 6
4   7 11
結果 1 3
System Record 130 Round of 32
  麥景皓 MAK KING HO
鄧潔瑩 TANG KIT YING
方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
1   5 11
2   4 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 145 Round of 16
  關文皓 KWAN MAN HO
劉麒 LIU QI
方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
1   10 12
2   11 6
3   8 11
4   11 5
5   10 12
結果 2 3
System Record 153 Quarter Final
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
吳卓軒 NG CHEUK HIN
周蔚洋 CHOW WAI YEUNG
1   11 13
2   11 8
3   11 5
4   12 10
結果 3 1
System Record 157 Semi Final
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
鮑奕文 PAU YIK MAN
馬一心 MA YAT SUM
1   15 13
2   7 11
3   6 11
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 15
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
林靖杰 LIN JING JIE
林宛悠 LAM YUEN YAU
1   11 8
2   8 11
3   11 4
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 63
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
賴卓然 LAI CHEUK YIN
嚴瑞芬 YIM SUI FUN
1   11 9
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 112 Round of 64
  麥子謙 MAK TZE HIM
黃鐘慧 WONG CHUNG WAI
方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
1   4 11
2   11 13
3   6 11
結果 0 3
System Record 137 Round of 32
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
嚴浩晴 YENN HO CHING
1   13 11
2   4 11
3   5 11
4   9 11
結果 1 3