Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 6 Round of 64
  黃樂軒 WONG LOK HIN
張楓 CHEUNG FUNG
成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 97
  呂承亨 LUI SHING HANG
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
1   7 11
2   11 8
3   11 5
4   13 11
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 38
  黃宇陞 WONG YU SING HANSON
張淳晞 CHANG SHUN HEI
成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
1   6 11
2   6 11
3   11 8
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 72 Round of 64
  成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
陳展翹 CHAN CHIN KIU
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
1   11 7
2   16 14
3   11 5
結果 3 0
System Record 91 Round of 32
  成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
黃耀民 WONG YIU MAN
呂陶 LUI TO
1   3 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 116
  成駿賢 SING CHUN YIN
胡家滔 WU KA TO
歐永康 AU WING HONG
黃家稀 WONG KA HEI
1   7 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3