Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 46 Round of 64
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
王浩睎 WONG HO HEI
范皓揚 FAN HO YEUNG
1   11 7
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 78 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
1   11 8
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 94 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
林曉陽 LAM HIU YEUNG
蔡穎朗 CHOI WING LONG ANDREW
1   11 2
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 102 Quarter Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃翰林 WONG HON LAM
陳鎮翹 CHAN CHUN KIU
1   11 2
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 106 Semi Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
1   11 3
2   7 11
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 108 Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
1   10 12
2   5 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
陳璿懃 CHAN YUI KAN
謝浚軒 TSE TSUN HIN
    棄權
System Record 166
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
陳鈞傑 CHAN KWAN KIT
胡穎源 WU WING YUEN
1   11 5
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 226 Round of 64
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
曾文進 CHAN BOON KIEW
羅佳佳 LUO JIAJIA
1   8 11
2   11 8
3   9 11
4   11 4
5   11 5
結果 3 2
System Record 256 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
林昇鵬 LAM SING PANG
蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
1   11 9
2   11 13
3   11 3
4   11 6
結果 3 1
System Record 271 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
1   8 11
2   13 11
3   11 8
4   6 11
5   6 11
結果 2 3