Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 9
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
戚海虹 CHEK HOI HUNG
麥子浩 MAK TSZ HO
萬曉汶 MAN HIU MAN
1   9 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 19
  葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
林曦彤 LAM HEI TUNG
鄧晋銘 TANG CHUN MING
戚海虹 CHEK HOI HUNG
1   10 12
2   12 10
3   11 9
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 4
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
戚海虹 CHEK HOI HUNG
葉定璋 IP TING CHEUNG
李瑩影 LEE YING YING
1   7 11
2   1 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 37
  霍紹基 FOK SIU KEI
勞伊喬 LOO YEE KIU CECI
鄧晋銘 TANG CHUN MING
戚海虹 CHEK HOI HUNG
    棄權