Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 84
  廖嘉祥 LIU KA CHEUNG
金賢俊 KIM HYUN JUN
蕭子賢 SIU TSZ YIN
譚榮峯 TAM WING FUNG
  棄權  
System Record 155
  蕭子賢 SIU TSZ YIN
譚榮峯 TAM WING FUNG
王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   4 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 165
  蕭子賢 SIU TSZ YIN
譚榮峯 TAM WING FUNG
林逸榮 LAM YAT WING
黃瑾明 WONG KAN MING
1   14 12
2   6 11
3   6 11
4   2 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 101
  蕭子賢 SIU TSZ YIN
譚榮峯 TAM WING FUNG
曾俊文 TSANG CHUN MAN
謝展鶼 TSE CHIN HIM
1   2 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3