Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 47
  譚博軒 TAM POK HIN
姚日謙 YIU YAT HIM
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   6 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 174
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   17 15
2   11 3
3   15 13
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 97
  葉銘軒 YAP MING HIN
黃曉峰 WONG HIU FUNG
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   9 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 191
  陳敬延 CHAN JULIAN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   13 15
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 238 Round of 64
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0