Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 134
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
王嘉葦 WONG KA WAI
彭愷庭 PANG HOI TING GABY
黃珞琛 WONG LOK SUM
    棄權
System Record 210
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
王嘉葦 WONG KA WAI
何永康 HO WING HONG
黃善衡 WONG SIN HANG NELSON
    棄權
System Record 248 Round of 64
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
王嘉葦 WONG KA WAI
陳鎮翹 CHAN CHUN KIU
陳勇奮 CHAN YUNG FAN
1   11 9
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 267 Round of 32
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
王嘉葦 WONG KA WAI
呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   11 9
2   6 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3