Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 57
  洪啟智 HUNG KAI CHI
陸德強 LUK TAK KEUNG
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
1   11 6
2   13 11
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 31
  鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
1   9 11
2   7 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 67 Round of 64
  葉劻霖 YIP HONG LAM
林卓穎 LAM CHEUK WING
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
1   9 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 88 Round of 32
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
1   12 10
2   11 9
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 32
  葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
1   12 10
2   3 11
3   5 11
4   5 11
結果 1 3