Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 83 -3
  陳帕劻 CHAN PAK HONG
余根鴻 YU KAN HUNG
曾永昌 TSANG WING CHEONG
梁子賢 LEUNG TSZ YIN
1   8 11
2   8 11
3   15 13
4   11 2
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 92 -3
  鄭立橋 CHENG LAP KIU
吳嘉倫 NG KA LUN
陳帕劻 CHAN PAK HONG
余根鴻 YU KAN HUNG
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 95 -3
  陳帕劻 CHAN PAK HONG
余根鴻 YU KAN HUNG
李澤浩 LI CHAK HO
林逸榮 LAM YAT WING
1   4 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3