Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 104 -4
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
鄭立橋 CHENG LAP KIU
呂慧思 LUI WAI SZE
1   11 9
2   12 10
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 119 -4
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
黎芷琦 LAI TSZ KEI
1   13 11
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 127 -4
  羅錚 LOU ZHENG
蘇慧音 SOO WAI YAM MINNIE
阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
1   2 11
2   11 3
3   11 3
4   11 1
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 74
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
陳曉恩 CHAN HIU YAN
楊永勤 YEUNG WING KAN
1   11 4
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 118 Round of 64
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
曾潔瑩 TSANG KIT YING
1   12 10
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 140 Round of 32
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
趙謹 ZHAO JIN
陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA
1   11 6
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 151 Round of 16
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
姚鈞濤 YIU KWAN TO
李凱敏 LEE HOI MAN KAREN
1   11 6
2   12 10
3   4 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 156 Quarter Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
賀方正 HO FOR CHIN
阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
1   10 12
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 159 Semi Final
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
吳詠琳 NG WING LAM
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   8 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 72 -4
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
梁兼維 LEUNG KIM WAI ISAAC
劉美含 LIU MEI HAN
1   11 9
2   11 6
3   11 9
結果 3 0