Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 58 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
陳建珊 CHAN KIN SHAN
1   8 11
2   3 11
3   11 7
4   12 14
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 39 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
賴明希 LAI MING HEI MAX
商晉瑋 SHEUNG CHUN WAI
1   11 3
2   14 16
3   11 9
4   11 1
結果 3 1
System Record 42 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
梁詠賢 LEUNG WING YIN
1   11 7
2   10 12
3   8 11
4   11 9
5   21 19
結果 3 2
System Record 125 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   5 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3