Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 43
  翁煒軒 YUNG WAI HIN
李梓泓 LEE TSZ WANG
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   9 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 164
  麥子浩 MAK TSZ HO
梁樂軒 LEUNG LOK HIN
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   11 8
2   11 9
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 11
  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   13 15
2   11 5
3   11 4
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 55 Round of 64
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   6 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 73 Round of 32
  曾湋皓 TSANG WEI HAO
張瑞謙 CHEUNG SUI HIM
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   6 11
2   11 9
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 82 Round of 16
  黃力融 WONG LIK YUNG
陳莃舜 CHAN HEI SHUN
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   4 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 87 Quarter Final
  陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
李翰文 LI HON MAN
1   13 11
2   8 11
3   5 11
4   9 11
結果 1 3