Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 81 Round of 64
  區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN
周懿晴 CHOW YI CHING
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   9 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 97 Round of 32
  黃凱彤 WONG HOI TUNG
李卓潼 LI CHEUK TUNG
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   9 11
2   11 9
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 105 Round of 16
  歐陽美絃 AU-YEUNG MEI YIN
梁嘉倩 LEUNG KA SIN
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   4 11
2   11 8
3   5 11
4   13 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 109 Quarter Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   7 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 111 Semi Final
  朱成竹 ZHU CHENGZHU
麥子詠 MAK TZE WING
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   11 9
2   8 11
3   7 11
4   11 1
5   9 11
結果 2 3
System Record 112 Final
  蘇慧音 SOO WAI YAM MINNIE
吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   8 11
2   11 13
3   12 10
4   11 7
5   7 11
結果 2 3