Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 52
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
李子言 LEE TSZ YIN
歐芷凝 AU KINKI
1   11 5
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 86 Round of 64
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
陳穎彤 CHAN WING TUNG
1   4 11
2   11 9
3   14 12
4   11 5
結果 3 1
System Record 103 Round of 32
  蔡宇晉 CHOI YU CHUN
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   9 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 112 Round of 16
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
梁詠賢 LEUNG WING YIN
尹康潼 WAN HON TUNG
1   17 15
2   13 11
3   11 8
結果 3 0
System Record 116 Quarter Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳雪瑩 CHAN SUET YING
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   6 11
2   11 2
3   10 12
4   11 9
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 92
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
王傲喬 WONG NGO KIU
胡紫晴 WU TSZ CHING
1   13 11
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 126 Round of 64
  劉家志 LAU KA CHI
黃詩柔 WONG SZE YAU
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   7 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 143 Round of 32
  陳知行 CHAN CHI HANG
羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   6 11
2   11 8
3   11 8
4   10 12
5   11 3
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 47
  周名亮 CHOW MING LEUNG
羅娜 LUO NA
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   7 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 104 Round of 64
  文少傑 MAN SIU KIT
劉鳳婷 LAU FUNG TING
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   4 11
2   11 9
3   12 10
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 24 -4
  黃嘉浩 WONG KA HO
張文靜 ZHANG WENJING
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   11 8
2   11 4
3   11 2
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 10
  溫偉樂 WAN WAI LOK
黃珮淇 WONG PUI KEI
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
1   9 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 72 Round of 64
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
黃鏗 HUANG KENG
梁琬貞 LEUNG YUEN CHING
1   15 13
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 103 Round of 32
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI
周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
吳瑋豐 NG WAI FUNG
陳俏言 CHAN CHIU YIN
1   8 11
2   7 11
3   11 6
4   8 11
結果 1 3