Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 40
  方焯琪 FONG CHEUK KI
吳穎奇 NG WING KI
黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 22
  黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
范嘉豪 FAN KA HO
李曉桐 LI HIU TUNG
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 78 Round of 64
  黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
潘卓朗 POON CHEUK LONG
趙慧明 CHIU WAI MING
1   11 3
2   10 12
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 106 Round of 32
  黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
林星肇 LAM SING SIU
李愷桐 LEE HOI TUNG
1   11 7
2   12 10
3   4 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 120 Round of 16
  黃健惺 WONG KIN SING
呂慧思 LUI WAI SZE
于諾 YU NOK
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   8 11
2   11 8
3   9 11
4   15 13
5   8 11
結果 2 3