Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 170
  王康樂 WONG HONG LOK
馬肇東 MA ANSON
李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
1   4 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 236
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
李潁林 LEE YING LAM
梁嘉倫 LEUNG KA LUN
1   12 10
2   11 5
3   15 17
4   12 14
5   4 11
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 22
  何睿軒 HO NICHOLAS JAMES
林晉寬 LAM CHUN FOON
李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
1   4 11
2   11 8
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 61 Round of 64
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
1   13 15
2   5 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 150
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
1   9 11
2   11 6
3   6 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 24
  黎卓軒 LAI AIDAN CHEUK HIN
單禎晞 SIM CHING HEI
李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
  棄權  
System Record 55 Round of 64
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
陳家樂 CHAN KA LOK
陳友深 CHAN YAU SUM
1   6 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 27
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
呂承亨 LUI SHING HANG
甄正彥 YAN MASA HIKO
1   11 6
2   11 13
3   9 11
4   12 14
結果 1 3