Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 139
  江騰偉 KONG TANG WAI
歐兆華 AU SIU WA PATRICK
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   7 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 195 Round of 64
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   7 11
2   12 14
3   7 11
結果 0 3
System Record 223 Round of 32
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   2 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 237 Round of 16
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   11 9
2   17 15
3   9 11
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 244 Quarter Final
  黃鎮廷 WONG CHUN TING
何鈞傑 HO KWAN KIT
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   11 5
2   11 6
3   11 7
結果 3 0