Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 91 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
李澤浩 LI CHAK HO
林逸榮 LAM YAT WING
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 93 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
林子釗 LAM TSZ CHIU
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   11 8
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 96 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
鄭立橋 CHENG LAP KIU
吳嘉倫 NG KA LUN
1   11 3
2   11 2
3   8 11
4   9 11
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 81 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 7
2   10 12
3   13 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 84 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
1   7 11
2   13 15
3   9 11
結果 0 3