Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 69
  吳浩賢 NG HO YIN
謝育鋥 TSE YUK CHING
陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS
袁俊華 YUEN CHUN WA
    棄權
System Record 185
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
吳浩賢 NG HO YIN
謝育鋥 TSE YUK CHING
1   5 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 243 Round of 64
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
吳浩賢 NG HO YIN
謝育鋥 TSE YUK CHING
1   6 11
2   11 6
3   11 5
4   11 3
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20 -3
  吳浩賢 NG HO YIN
謝育鋥 TSE YUK CHING
張元 CHEUNG YUEN
張錦強 CHEUNG KAM KEUNG
1   11 4
2   12 14
3   11 6
4   11 9
結果 3 1