Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 67 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
李樂斌 LI LOK PAN
1   11 4
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 72 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
方漢平 FONG HON PING
何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
1   11 7
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2016
項目:   University Boys Double's 男子大專組雙打
System Record 3 Round of 16
  姚展恒 YIU CHIN HANG
鄭立橋 CHENG LAP KIU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   6 11
2   4 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 8 Quarter Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
祁德正 KI ANTHONY
劉肇源 LAU SIU YUEN
1   11 4
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 11 Semi Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
馬銘賢 MA MING YIN, JUSTIN
李逸軒 LEE YAT HIN
1   8 11
2   11 7
3   6 11
4   11 4
5   9 11
結果 2 3
System Record 12 Third Place
  施展裕 SZE CHIN YU
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   6 11
3   10 12
結果 0 3