Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 8
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
李懿軒 LEE YI HIN
陳廷勇 CHAN TING YUNG
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 51 Round of 64
  許正謙 HSU JUSTIN
陳璿懃 CHAN YUI KAN
蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   9 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 80 Round of 32
  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD
蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   12 10
2   11 9
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 88
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
    棄權
System Record 187
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
蔡穎朗 CHOI WING LONG ANDREW
丘浚希 YAU CHUN HEI
1   8 11
2   11 4
3   16 14
4   11 6
結果 3 1
System Record 236 Round of 64
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   14 16
2   7 11
3   11 5
4   11 3
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 58 Round of 64
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
洪耀勤 HUNG YIU KAN
劉俊熙 LAU CHUN HEI
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 75 Round of 32
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
李翰文 LI HON MAN
1   10 12
2   6 11
3   11 9
4   12 10
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 25 Round of 64
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
何浚彰 HO TSUN CHEUNG CHRIS
曾瀚賢 TSANG HON YIN
1   5 11
2   11 5
3   9 11
4   9 11
結果 1 3