Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 93 -3
  李朗軒 LEE LONG HIN
賴卓然 LAI CHEUK YIN
陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
1   11 6
2   12 10
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 42
  陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
譚志宏 TAM CHI WANG
楊卓熹 YEONG CHEUK HEI
1   11 7
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 163
  陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
游華添 YAU WAH TIM
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
1   5 11
2   11 8
3   11 8
4   8 11
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 77
  陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
藍昊熙 LAM HO HEI
黃俊源 HUNG CHUN YUEN
1   11 3
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 145
  何胤廷 HO WESLEY
馮利華 FUNG LEE WAH ALLAN
陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
1   7 11
2   11 13
3   3 11
結果 0 3
System Record 182 Round of 64
  翁震星 YUNG CHUN SING
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
陳君諾 CHAN KWAN LOK
何文佳 HO MAN KAI
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0