Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46
  陳展翹 CHAN CHIN KIU
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
1   7 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 147
  鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
1   11 6
2   11 8
3   6 11
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 35
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
葉浩楠 IP HO NAM
李天朗 LEE TIN LONG
    棄權
System Record 116
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
楊振洛 YEUNG CHUN LOK
王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
  棄權  
System Record 168 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
李易諭 LEE YIK YUE JONAS
陳家樂 CHAN KA LOK
1   11 4
2   11 6
3   14 12
結果 3 0
System Record 194 Round of 32
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
郭世榮 KWOK SAI WING
陳志偉 CHEN CHI WEI
1   11 8
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 207 Round of 16
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
游昇浩 YAU SING HO
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 9
2   13 15
3   4 11
4   11 8
5   6 11
結果 2 3